vrijdag 29 augustus 2014

Boterclomp- Boterklomp

In mijn genealogie komt deze naam voor, beginnend als alias. Dat was ik nog niet eerder tegen gekomen, dus vond dat wel interessant. Niet dat deze familie heel dicht bij mij staan, want de stamvader is mijn 10 keer overgrootvader. Maar de familienaam intrigeerde mij wel en daarom krijgen ze een plaatsje op mijn blog.
De familie komt vanaf de Kijfhoek naar Ridderkerk en woont en werkt daar. Heb jammer genoeg verder geen bijzondere passages gevonden van hen dan alleen deze aparte familie naam.

Kijfhoek
In een donk in het stroomgebied van het riviertje de Devel zijn potten gevonden met voedselresten die door middel van dekoolstof- 14 - datering konden worden gedateerd in de Vlaardingercultuur (3500–2500 v.Chr.). Gevonden koolstofresten kunnen op bewoning in het mesolithicum  (5500-4100 v.Chr.) wijzen. Deze vindplaats zal tot archeologisch monument verklaard worden omdat donken met neolithische en mesolithische bewoning ook internationaal zeer zeldzaam zijn.
In 1322 vond een watersnood plaats (de Stormvloed van 1322) waarbij grote stukken van de Zwijndrechtse Waard onder water kwamen te staan en vele levens verloren gingen. Dit was voor graaf Willem III van Holland aanleiding om bedijkingsplannen te ontwikkelen. In een oorkonde van 14 januari 1331 bepaalde hij dat ‘degenen die delen van de Zwijndrechtse Waard bedijkten, ambachtsheer werden van dat deel van de Waard’. Door die oorkonde ontstonden deambachtheerlijkheden, waarvan de meeste werden genoemd naar hun bedijkers: Schobbelands Ambacht, Heer Oudelands Ambacht, Groote en Kleine Lindt, Heerjansdam, Kijfhoek , Meerdervoort, Sandelingen Ambacht en Alewijns Ambacht.
In 1332 werd het kasteel Develsteijn op Lievershille gebouwd. Dit kasteel heeft bestaan tot 1824. In 2005 zijn er enkele proefsleuven gegraven op de plek waar het kasteel gestaan heeft. Het idee om het kasteel te herbouwen kreeg daardoor een nieuwe impuls.

Kijfhoekkerk
Met de bedijkingwerkzaamheden werd de Devel bij Groote Lindt en bij Kleine Lindt afgedamd. In de periode na de bedijkingwerkzaamheden (na 1337), werd waarschijnlijk Kijfhoek gevestigd. In 1368 werd in ieder geval het monumentale kerkje van Kijfhoek gebouwd dat nog steeds op een terp aan de rand van de Devel staat. Deze Kijfhoekkerk vertoont bouwkundig gezien zowel kenmerken van de gotische als van de romaanse bouwstijl. Waarschijnlijk kwamen vroeger veel kerkgangers per schuit.
Het dorpje is door de tijden heen altijd klein gebleven. Zo telde het in 1515 zes huizen en een klooster. Het was dit klooster dat het dorp betekenis gaf. Het klooster Eemsteijn, gelegen bij Munnikensteeg werd ingewijd in 1435 en was bijna anderhalve eeuw een soort streekcentrum; het werd verwoest in 1572 door een Geuzenvendel. Van het klooster is niets bewaard gebleven.
Kijfhoek ging per 19 augustus 1857 op in de gemeente Groote Lindt die in1881 opging in de gemeente Zwijndrecht.
In 1926 werd de Devel bij Kijfhoek drooggelegd. Door een wijziging in het systeem van bemaling van de polders verloor de Devel haar functie op dit gebied.
Het kerkje werd gerestaureerd in 1927 maar door geldgebrek werden deels machinale stenen gebruikt; grove planken vervingen het dakbeschot. Vanaf 1992 is het kerkje opnieuw en deskundig gerestaureerd.


Hier het overzicht van mijn het stukje Boterklomp familie uit mijn genealogie. We gaan wel weer een aardig tijdje terug in de tijd naar de door mij gevonden 10 x overgrootvader (wat een woord is dat):

Teunis Sijmons, hij is bouwman te Kijfhoek, geboren rond 1585 en is overleden ca. 1655. In 1610 trouwt Teunis voor de eerste keer maar het blijft voor mij een onbekende vrouw, want dit huwelijk kan ik niet terug vinden. In 1615 trouwt hij voor de tweede maal met Leentje Jacobs.

Van Teunis en Leentje heb ik 1 zoon gevonden Cornelis Teunis Simons, ook hij is bouwman, en hij draagt het alias Boterclomp, geboren te Kijfhoek ca. 1615 en in Kijfhoek trouwt hij op 4 juni 1638 met Anneke Pieters uit Hendrik Ido Ambacht, waar zij ca 1615 werd geboren. Zij wonen samen aan de Pruijmendijck onder Ridderkerk. Gevonden heb ik vijf kinderen van dit echtpaar.

1. Pieter Cornelis Boterclomp, geboren in 1639 te Ridderkerk maar gedoopt in Hendrik Ido Ambacht  op 19-juni 1639, arbeider,bouwman,  hij is overleden ergens tussen 1683/84 en hij trouwt met Maijken Geerits. Waar en wanneer is mij nog niet bekend. Van dit echtpaar heb ik  vier kinderen getraceerd.
                                1. Jacob Pieters Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 3 december 1673
                                2. Anneken Pieters Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 23 december 1674
                                3. Cornelis Pieter Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 11 augustus 1680, hij trouwt
                                    Ridderkerk op 1 mei 1701 met Barber Aertsdr. den Hoed(t), dochter van
                                    Aert Janse den Hoed(t) en Leijgje Pieters Huijser.  Zij krijgen 8 kinderen,
                                   waaronder hun dochter Marijtje Cornelisd. Boterclomp die op 6 februari 1734        
                                    in Ridderkerk trouwde met Leendert Bakker en zo in mijn genealogie terecht kwam.
                                4. Marijnus Pieters Boterclomp, gedoopt Ridderkerk 21 december 1681.

2. Leentje Cornelisdr. Boterclomp, gedoopt in Hendrik Ido Ambacht op 9 december 1642, zij gaat ten ondertrouw in Rijsoord op 5 maart 1667 en  trouwt in Hendrik Ido Ambacht in 1667 met Huijg Ariens de Zeeuw. Zij woonden aan de Drogendijck in 1667.

3. Marieke Cornelisdr. Boterclomp, gedoopt Hendrik Ido Ambacht op 27 november 1644.

4. Jacob Cornelis Boterclomp, gedoopt in Hendrik Ido Ambacht op 7 april 1647.

5. Dammis Cornelis Boterclomp, gedoopt Hendrik Ido Ambacht 9 juni 1652, boer te Ridderkerk, Damis overlijd te Ridderkerk op 13 mei 1711, 59 jaar oud. Op 13 november 1767 trouwt hij in Ridderkerk met Marijtje Rogiersdr. Rouwsel, zij werd gedoopt in Ridderkerk op 9 februari 1653. Van dit echtpaar heb ik 7 kinderen gevonden die zich allemaal  noemde: Alias boer Boterklomp.
                                1. Cornelis Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 21 februari 1677.
                                2. Rogier Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 10 september 1679
                                3. Annetje Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 13 augustus 1682.
                                4. Leentje Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 1 april 1685.
                                5. Lijsbeth Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 18 januari 1688.
                                6. Cornelia Dammis Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 3 februari 1692 en overleden
                                    voor 7 februari 1694.
                                7. Cornelia Dammis Alias boer Boterklomp, gedoopt Ridderkerk 7 februari 1694.


dinsdag 26 augustus 2014

Moeilijkheden met doop van de laatste vier kinderen.

Jan de Bruijn en Gerritje Baartman  (ik ben hun 5x achterkleindochter) hebben samen 13 kinderen. Twee van hen werden gedoopt in Molenaarsgraaf, twee in Bleskensgraaf en een van hen in Brandwijk, Kind zes,zeven acht en negen werden zonder problemen gedoopt in Alblasserdam. De laatste vier kinderen zijn ook in Alblasserdam gedoopt . Bij de laatste drie kinderen moest ik wel gaan zoeken want alle drie werden ze op dezelfde dag gedoopt. Dus ben ik in zoeken.nl gedoken, de vroegere Genver. En daar vond ik dit in de doopboeken:

Den 16 April 1747.
Jan
Ouders Jan de Bruijn
Gerritje Baardman

N.B. Dit kind is volgens 'tzegge des vaders, oud ruim dertig weken en niet gedoopt tot hiertoe van wege eenig versschil over de plaats waar 't gedoopt moest worden, terwijl ouders op een der hooge molens woonende, dog volgens advis van 't Eerw. Classis van Suijdholland gehoude den 11 april 1747 geschiet het hier terwijl te voore eenige kinderen van deselfde persone hier zijn gedoopt, sonder dat uit kragt der doop eenig regt tot Alimentatie volgt, blijvende dit over ter desisie aan andere.


1753 den 31 May.
Maaijke
Adriaan
Marijnus
Ouders Jan de Bruijn
Gerritje Baartman

N.B. Het eerste kind van deze drie kinderen is volgens het zeggen des vaders out omtrent vijf jaar, het tweede kind ruim twee en een half jaar, het derde agtien weken, sijnde de redenen waarom de kinderen tot hiertoe ongedoopt gebleven sijn dat de ouders op de hooge moolens woonende niet wisten waar haare kinderen behoorden gedoopt te worden en in vorige tijden eenige van hare kinderen hier gedoopt sijnde hebben versogt dat het hier mogte geschieden, waar ons het advis van de E: Classis van Zuidholland, gehouden de 2 may 1753 ingenomen sijnde, soo worden zij hier gedoopt, sonder dat uit kragt des doops eenig recht tot alimentatie volgt.


woensdag 19 maart 2014

Martina Mulders uit Drumpt

Van de familie Mulders had ik nog geen gegevens van Martina, maar na wat zoeken heb ik toch nog wat aanvullende gegevens gevonden van haar.
Martina werd geboren in Drumpt en ook daar gedoopt op 25 november 1742, zij was waarschijnlijk de oudste uit dit gezin.
Zij huwde met Martinus van Mourik. (nog geen idee waar en wanneer het huwelijk werd voltrokken)
En dan vind ik in het begraafboek van Drumpt dit echtpaar terug, beiden begraven op 1 april 1795 in Drumpt nalaatende 2 kinderen.
Nu wordt ik wel nieuwsgierig naar de reden waarom beiden op dezelfde dag begraven zijn. Dus ik ben alweer zoekende…..

woensdag 19 februari 2014

De Mulders uit het dorp Drumpt

Drumpt is een voormalig dorpje in de provincie Gelderland, dat aan het eind van de 20e eeuw opgeslokt is door de gemeente Tiel .  Drumpt is gelegen in de wijk Tiel-Noord. En de volgende familie Mulders vind zijn oorsprong in dit kleine dorpje.
Het gaat hier over Johanna Berredina Mulders geboren in Drumpt op 4 maart 1788 als dochter van Willem Mulders en Hendrika ten Bokkel, zij trouwt in de gemeente Tiel op 16 december 1809  met een voorvader van mij, Antonie Harte, geboren in Tiel op 7 oktober 1787 . Op 31 december trouwen zij in de kerk van Avezaath. Antonie overlijd in Tiel op 3 april 1867 en Johanna in Tiel op 13 februari 1845.
En dat was dan ook gelijk alles wat ik wist van Johanna Berredina Mulders, want in het archief van Tiel konden zij mij niet verder helpen. En ja het was voorlopig ook genoeg vond ik dus heb ik jaren geen moeite gedaan iets meer te weten te komen. Tot ik ging spitten in het trouwboek van Drump 1671-1716  voor een heel andere naam en toen stuitte op deze ondertrouw:
Ondertrouw Drump 26 augustus 1715, op attestatie van Geldermalsen, Martinus Mulder, j.m. van Naumburg in de lande van Hessen Cassel, laatst wonende tot Drumpt met Margaretha Jansz. Van der Lingen j.d. van Geldermalsen.
Dus dan het doopboek van Drumpt  erbij en zoeken na 1715 voor nageslacht en daar vond ik drie zonen:
1. Aerdtjan Mulders, gedoopt in Drumpt op 8 december 1720, z.v. Maerten    Mulders en Grietje Jans.
2. Aalt Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 1 maart 1722, z.v. Maerten Mulders en Grietje Jans.
3. Gerrit Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 februari 1725, z.v. Maerten Mulders en Margariet Jansz.
Alleen van Aerdtjan heb ik gegevens gevonden , hij trouwt met Hermina (Willemina) (Hermken) Scriba, geen verdere gegevens van Hermina kunnen vinden. Wel vond ik hun kinderen 10 stuks. Waarvan er een aantal jong zijn gestorven. Het eerste kind werd geboren in 1742, dus zullen zij wel rond die tijd in het huwelijk zijn getreden. Maar dat huwelijk heb ik nog niet gevonden .
De kinderen waren:
1. Martina Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 november 1742.
2. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt op 22 maart 1744
3. Willemina Mulders, gedoopt in Drumpt op 16 juli 1747 met als doopgetuige Kaat Verweij.
4. Geertruij Mulders, gedoopt in Drumpt op 22 januari 1749 met als doopgetuige Aaltje Martens.
5. Wilmijna Mulders, gedoopt in Drumpt op 29 maart 1750.
6. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 december 1751.
7. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt 11 februari 1753.         
8. Margriet Mulders, gedoopt in Drumpt op 30 maart 1755.
9. Margrietta Mulders, gedoopt in Drumpt 4 april 1756.
10. Hendrik Jacob Mulders, gedoopt in Drumpt op 7 augustus 1757.  
Zo had ik dit gezin compleet . Martina kwam ik nog een aantal keren tegen als doopgetuige bij de kinderen van haar broer en zus. Van Geertruij heb ik het huwelijk gevonden en zo ook van de laatste Willem van dit rijtje.
Ondertrouw Montfoort volgens attestatie afgegeven door Pronckert, Predikant aldaar, huwelijk Drumpt 25-07-1733 Cornelis van Putten geboren en woonagtig te Montfoort met Geertruij Mulders geboren en woonagtig te Drump. getuigen: Dirk van Putten en Grietje van den Helm per attest en in tegenwoordigheid van Arijen Mulders. Gevonden 2 zonen en 1 dochter voor Geertruij  en Cornelis allen gedoopt in Drumpt.
De laatste Willem in dit rijtje is dan ook de vader van Johanna Berredina.
Ondertrouw Drumpt 28 mei 1785 , huwelijk Drumpt 12 juni 1785 Willem Mulders j.m. geboren en wonende te Drumpt met Hendrika ten Bokkel j.d. geboren te Aalten en wonende in Drumpt
Zij was de dochter van Geert ten Bokkel en Berradina Pakkebier.
Willem Mulders, (rentenier in 1829) overlijd in Tiel op 25 januari 1838, Hendrica ten Bokkel werd geboren in Aalten op 29 september 1755 en overlijd vijf dagen na haar man op 30 januari 1838.
Zij kregen 6 kinderen:
1. Arend Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 13 augustus 1786, doopgetuige was: Hermina Scriba.
2. Johanna Berredina Mulders, gedoopt in Drumpt op 9 maart 1788 , haar doopgetuige waren: ArendJan Mulders en Martina Mulders.
3. Gerrit Mulders, gedoopt in Drumpt op 27 februari 1791, doopgetuige Geertruij Mulders.
4. Gerrit Mulders, gedoopt in Drumpt op 18 maart 1792, doopgetuige Marthina Mulders.
5. Hermanus Mulders, gedoopt in Drumpt op 17 mei 1795, doopgetuige Hermina Scriba.
6. Gerrad Martini Mulders, gedoopt in Drumpt op 4 augustus 1799.
Zo heb ik Johanna Berredina Mulders haar familie bijelkaar en is dit weer rondgebreid.

maandag 17 februari 2014

Mooi plaatje

Mooi plaatje……vaak  langs gelopen in Utrecht, maar ja in mijn tijd is het bord van de firma J.J.Harte natuurlijk niet meer aanwezig. Tot mijn geluk vond ik op het net deze kaart. En dat geeft weer een klein beetje een idee waar we  Firma  J.J.Harte , waar ik al eerder over schreef, konden vinden.  Op de Oude Gracht in één van de kelders aan de gracht. Afgelopen zomer nog langs gevaren  toen wij als koude kant van de familie een bezoek brachten aan Utrecht.

103 jaar oud

Na een onderbreking die langer duurde dan verwacht ben ik weer begonnen om mijn blog te vullen met  nieuwe berichtjes over de familie.   
   

Loco-burgemeester bezoekt 103 jarige heer Olijerhoek
donderdag, 7 mei 2009
Wethouder Van den Berg, 1e loco-burgemeester van Leiden, brengt vrijdag 8 mei om 11.30 uur een felicitatiebezoek aan de heer L.J. Olijerhoek, die dan zijn 103de verjaardag viert in de Verpleeghuis Zuidwijck.
De heer Olijerhoek is sinds 17 maart jl. woonachtig in Verpleeghuis Zuidwijck. Hij is 103 jaar geleden in de gemeente Alkemade geboren.                                            
De heer Olijerhoek is in zijn werkzame leven baggerwerker geweest. Hij trouwde in 1932 met mevrouw Kuipers te Woubrugge. Samen kregen ze vijf kinderen. Mevrouw Olijerhoek-Kuipers woont in hetzelfde verpleeghuis. De gezondheid van meneer is redelijk en hij kan goed zijn eigen keuzes maken.


Dit berichtje vond ik op de gemeentesite van Leiden. Het gaat hier over Leonardus Jacobus Olijerhoek (Holierhoek) geboren in Woubrugge 8 mei 1906 als zoon van Adrianus Olijerhoek en Johanna van Klink.
Zijn beroep is boerenarbeider en hij trouwt in Woubrugge op 11 oktober 1932 met Johanna Antonia Kuipers. Zij werd geboren in Alkemade op 1 augustus 1912 als dochter van Jacobus Kuiper en Petronella Akerboom. . Leonardus overleed al vrij snel na zijn 103e verjaardag op 31 augustus 2009 in Noordwijk, Johanna overlijd 99 jaar oud in Noordwijk.
                                                              

zaterdag 6 juli 2013

Nog meer familie ....Noorlander.

De familie Noorlander komt door mijn opa Adrianus Pieter Streefkerk (1892-1914) via zijn moeders kant in mijn genealogie terecht. Deze familie komt oorspronkelijk uit Stolkwijk 1529-1614, later Ouderkerk aan de IJssel 1614- 1725 via Rotterdam naar Strijen.
De Stamvader is Pieter Geerlofsz Noirlander, hij is geboren in Stolkwijk ca 1529. hij overlijd in Stolkwijk op 13-februari 1588 en trouwt in Stolkwijk ongeveer 1649 met Lijsbeth NN.

Hun zoon Claas Pieter Noorlander (Noirlander)  werkt als arbeider en wordt geboren in Stolkwijk ca 1550, hij trouwt in Stolkwijk ca. 1575 met Grietje NN, Claas overlijd ook in Stolkwijk.
Claas woonde Benedenheul te Stolkwijk . RA Stolkwijk 828/829 : Claes Pieter Noorlander gebruikt een erf van de zaliger Jan van Teijlincq (belending), hij huurde een boerderij met 15 morgen land van Vastert Teunisz.

Zoon Abraham Claesz Noorlander is de volgende in de rij en hij is geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1590, Hij trouwt ca. 1610 in Stolkwijk met Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisdr. Coolwijck, Elisabeth is geboren in Stolkwijk als dochter van Cornelis Cornelisz. Coolwijck en Marrigje Jans.
Zij woonden in Bovenkerk onder Stolkwijk aan de kade met boerderij Benedenheul.
Lijsbeth overlijd in Stolkwijk op 28 mei 1613. Abraham trouwt ongeveer een jaartje later voor de 2e keer in Stolkwijk op 13 april 1614 met Barbara (Barber) Jacobsdr. Decker, Barber werd geboren in Stolkwijk ca. 1594 en was een dochter van Jacob Dircks Decker en Ariaantje Ariens.
Zij woonden Bovenkerk onder Stolwijk. Bovenkerk is de kade met boerderijen ten oosten ( stroomopwaards en hoger liggend) van het dorp Stolwijk
Abraham overlijd in Bovenkerk onder Stolkwijk op 13 april 1614 en Barber overlijd in Stolkwijk rond 1648.

Hun zoon Claas Abrahams Noorlander werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1620, hij trouwt op 25 april 1641 in Gouda met Marritgen Jansdr. Wiggers, zij werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel ca. 1618 en was een dochter an Jan Wiggers en .....Cornelis Huigen.Nog geen drie en half jaar later overlijd Marritgen in Ouderkerk aan de IJssel op 12 december 1644. Claas trouwt rond 1650 in Ouderkerk aan de IJssel met Annitje (Anneke) Pietersdr. Versloot, zij werd geboren in Ouderkerkaan de IJssel ca. 1625 en was de dochter van Pieter Jacobsz. Roelofs Versloot en Beatrix (Brechtje) Jansdr. Annitje overlijd Stormpolder en werd aangegeven door haar man Claes Abrahamsz Noirlander. Ze werd begraven in de Crompolder in Ouderkerk aan de IJssel op 28 september 1679, Claas overlijd na 1679.

Hun zoon Jan Noorlander was in 1718 waarsman ( Ambtenaar, toegevoegd aan dijkgraaf en heemraden, belast met het toezicht op (o.m.) de dijken, meestal verkozen in de dorpen of districten om bij den dijkgraaf de belangen van het dorp of district te behartigen.  Opzichter over weilanden en vee). en werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1654, hij trouwt met Ariaantje Cornelisse Ouwejan, geboren en gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel 12 maart 1656, zij was een dochter van Cornelis Jansz. Ouwejan en Marrigje Jacobsdr. Jan overlijd in Ouderkerk aan de IJssel op 21 februari 1728 en Ariaantje in Ouderkerk aan de IJssel op 1 maart 1693.

Hun zoon Claas Noorlander wordt geboren in Ouderkerk aan de |IJssel op 24 oktober 1677, hij trouwt in Ouderkerk aan de IJssel op 22 mei 1700 met Pietertje Pietersdr. Ligthart, Pietertje werd gedoopt in Lekkerkerk op 30 oktober 1675, dochter van Pieter Jansz. Ligthart en Marchje (Marrigje) Cornelisdr. Molenaar. Claas overlijd in Ouderkerk aan de IJssel op 7 juni 1710.

Jan Claesz Noorlander is hun zoon en werd gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel op 24 oktober 1677,
hij trouwt in Ouderkerk aan de IJssel, nadat zij op te Brandwijk op 12-november 1724 in ondertrouw zijn gegaan met de weduwe van Marijnus Krijnen, Marijtje (Maria) Cornelisse Beck, Marijtje werd gedoopt in Bergambacht op 17 oktober 1686 en was de dochter van Cornelis beck en Gietje Ariens. Zij overlijd in Lekkerkerk op 11 januari 1779. Waar en wanneer Jan overlijd is mij niet bekend.

Dan volgt hun zoon Claas Jan Noorlander, hij is gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel op 13 mei 1725, hij trouwt in Lekkerkerk op 3 maart 1747 met Antje Dekker, zij is geboren Ouderkerk aan de IJssel rond 1725. Claas overlijd te Oude Schild op Texel. Zij hadden dochter die vroedvrouw werd zie hieronder:

Maria Klaasse Noorlander 1775-1778
 
         Maria werd in 1748 onder Lekkerkerk geboren als dochter van Klaas Noorlander en Antje Dekker. Zij werd op 16.10.1775 lid­maat te 's-Gravendeel, met attestatie van Voorburg.
         Van haar activiteiten als vroedvrouw is in de archieven niet veel te vinden. De dorpsrekening van 1775 vermeldt dat zij de nieuwe vroedvrouw is, maar in 1778 figureert daar haar op­volgster al. De plaatselijke chirurgijn Mr. Johannes Cornelisse Geervliet verloor in 1786 zijn vrouw en Maria trouwde in het volgende jaar met hem. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.Zij woonde met Johannes in de Zuid Voorstraat.
         Mr. Johannes overleed in 1807 en werd op 18 juni begraven. Maria had 't goed bekeken en verzorgde haar oude dag door met de opvolger te trouwen. Dat was Mr. Willem van Kooten, op 15.11.1782 te Dordrecht geboren. Het paar ging op 11.12.1807 in ondertrouw.
         Maria zorgde nog 13 jaar goed voor Willem tot zij op 24.09.1820 overleed.

Maar we gaan verder met hun zoon Johannes ((Jan) Claasz. Noorlander, hij was timmerman en later rentenier, hij werd geboren in Voorburg op 26 april 1757 en gedoopt in Voorburg op 1 mei 1757, Johannes deed belijdenis in October 1775 in s'-Gravenhage, hij trouwde als jongeman, afkomstig van Voorburg, wonende Zijl in Rotterdam op 4 mei 1786 met Lijntje Oomen, afkomstig van Well in Gelderland, geboren in Ammerzoden op 14 oktober 1753, dochter van Tijs Oomen en Willemke van Belvelgem. In 1781 werd zijn vrouw Lijntje Oomen tot vroedvrouw benoemd in Warmond, en reeds in april 1782 te Strijen. Naast de praktijk van zijn vrouw oefende Jan hier het timmersvak uit. Hij vervulde tevens de functie van ijkmeester en opperbrandmeester en heeft tweemaal tevergeefs geprobeerd om ook aanspreker te worden. Lijntje die hem drie kinderen schonk overlijd in Strijen op 13 mei 1776, 43 jaar oud. Waarna Jan opnieuw trouwt in Strijen na in ondertrouw te zijn gegaan in s'-Gravendeel op 15 februari 1808 met de 39 jarige chirurgijnsdochter Anna Johannesdr. Geervliet, die een stiefkind was van zijn zus, de vroedvrouw Maria Noorlander, geboren in
s'-Gravendeel op 9 april 1769, dochter vanJohannes Cornelis Geervliet en Jannetje Ariens van Soest. Jan bracht zijn laatste levensperiode door in s'-Gravendeel, waar hij in 1820 en 1821 zijn autobiografie schreef.
Jan overlijd in s'-Gravendeel op 21 maart 1833 Zuid Voorstraat 179 Wijk 6, overlijdings aangifte door: Jan Kluit 48 jr. metselaar schoonzoon en Leendert Moret neef. Anna Overlijd in
s'-Gravendeel op 24 januari 1846.


Jan en Lijntje hun dochter Antje (Anna) Jansdr. Noorlander werd geboren in Strijen op 6 juli 1786, zij trouwt in Strijen op 14 november 1804 met Jan Kroon , timmerman, geboren in Rhoon op 18 juli 1784 zoon van Antonie Kroon, schoolmeester, en Leentje Oostdijk. Antje overlijd in Strijen op 7 maart 1858 en Jan overlijd in Strijen op 31 januari 1860.

Jan Kroon en dus ook Antje Noorlander zijn direct verwant door hun dochter Johanna Kroon die trouwt met Cornelis van Gemert, en hun dochter Lijntje van Gemert trouwt dan met Jan Streefkerk, waaruit mijn grootvader Adrianus voortkwam.