woensdag 19 maart 2014

Martina Mulders uit Drumpt

Van de familie Mulders had ik nog geen gegevens van Martina, maar na wat zoeken heb ik toch nog wat aanvullende gegevens gevonden van haar.
Martina werd geboren in Drumpt en ook daar gedoopt op 25 november 1742, zij was waarschijnlijk de oudste uit dit gezin.
Zij huwde met Martinus van Mourik. (nog geen idee waar en wanneer het huwelijk werd voltrokken)
En dan vind ik in het begraafboek van Drumpt dit echtpaar terug, beiden begraven op 1 april 1795 in Drumpt nalaatende 2 kinderen.
Nu wordt ik wel nieuwsgierig naar de reden waarom beiden op dezelfde dag begraven zijn. Dus ik ben alweer zoekende…..

woensdag 19 februari 2014

De Mulders uit het dorp Drumpt

Drumpt is een voormalig dorpje in de provincie Gelderland, dat aan het eind van de 20e eeuw opgeslokt is door de gemeente Tiel .  Drumpt is gelegen in de wijk Tiel-Noord. En de volgende familie Mulders vind zijn oorsprong in dit kleine dorpje.
Het gaat hier over Johanna Berredina Mulders geboren in Drumpt op 4 maart 1788 als dochter van Willem Mulders en Hendrika ten Bokkel, zij trouwt in de gemeente Tiel op 16 december 1809  met een voorvader van mij, Antonie Harte, geboren in Tiel op 7 oktober 1787 . Op 31 december trouwen zij in de kerk van Avezaath. Antonie overlijd in Tiel op 3 april 1867 en Johanna in Tiel op 13 februari 1845.
En dat was dan ook gelijk alles wat ik wist van Johanna Berredina Mulders, want in het archief van Tiel konden zij mij niet verder helpen. En ja het was voorlopig ook genoeg vond ik dus heb ik jaren geen moeite gedaan iets meer te weten te komen. Tot ik ging spitten in het trouwboek van Drump 1671-1716  voor een heel andere naam en toen stuitte op deze ondertrouw:
Ondertrouw Drump 26 augustus 1715, op attestatie van Geldermalsen, Martinus Mulder, j.m. van Naumburg in de lande van Hessen Cassel, laatst wonende tot Drumpt met Margaretha Jansz. Van der Lingen j.d. van Geldermalsen.
Dus dan het doopboek van Drumpt  erbij en zoeken na 1715 voor nageslacht en daar vond ik drie zonen:
1. Aerdtjan Mulders, gedoopt in Drumpt op 8 december 1720, z.v. Maerten    Mulders en Grietje Jans.
2. Aalt Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 1 maart 1722, z.v. Maerten Mulders en Grietje Jans.
3. Gerrit Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 februari 1725, z.v. Maerten Mulders en Margariet Jansz.
Alleen van Aerdtjan heb ik gegevens gevonden , hij trouwt met Hermina (Willemina) (Hermken) Scriba, geen verdere gegevens van Hermina kunnen vinden. Wel vond ik hun kinderen 10 stuks. Waarvan er een aantal jong zijn gestorven. Het eerste kind werd geboren in 1742, dus zullen zij wel rond die tijd in het huwelijk zijn getreden. Maar dat huwelijk heb ik nog niet gevonden .
De kinderen waren:
1. Martina Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 november 1742.
2. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt op 22 maart 1744
3. Willemina Mulders, gedoopt in Drumpt op 16 juli 1747 met als doopgetuige Kaat Verweij.
4. Geertruij Mulders, gedoopt in Drumpt op 22 januari 1749 met als doopgetuige Aaltje Martens.
5. Wilmijna Mulders, gedoopt in Drumpt op 29 maart 1750.
6. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt op 25 december 1751.
7. Willem Mulders, gedoopt in Drumpt 11 februari 1753.         
8. Margriet Mulders, gedoopt in Drumpt op 30 maart 1755.
9. Margrietta Mulders, gedoopt in Drumpt 4 april 1756.
10. Hendrik Jacob Mulders, gedoopt in Drumpt op 7 augustus 1757.  
Zo had ik dit gezin compleet . Martina kwam ik nog een aantal keren tegen als doopgetuige bij de kinderen van haar broer en zus. Van Geertruij heb ik het huwelijk gevonden en zo ook van de laatste Willem van dit rijtje.
Ondertrouw Montfoort volgens attestatie afgegeven door Pronckert, Predikant aldaar, huwelijk Drumpt 25-07-1733 Cornelis van Putten geboren en woonagtig te Montfoort met Geertruij Mulders geboren en woonagtig te Drump. getuigen: Dirk van Putten en Grietje van den Helm per attest en in tegenwoordigheid van Arijen Mulders. Gevonden 2 zonen en 1 dochter voor Geertruij  en Cornelis allen gedoopt in Drumpt.
De laatste Willem in dit rijtje is dan ook de vader van Johanna Berredina.
Ondertrouw Drumpt 28 mei 1785 , huwelijk Drumpt 12 juni 1785 Willem Mulders j.m. geboren en wonende te Drumpt met Hendrika ten Bokkel j.d. geboren te Aalten en wonende in Drumpt
Zij was de dochter van Geert ten Bokkel en Berradina Pakkebier.
Willem Mulders, (rentenier in 1829) overlijd in Tiel op 25 januari 1838, Hendrica ten Bokkel werd geboren in Aalten op 29 september 1755 en overlijd vijf dagen na haar man op 30 januari 1838.
Zij kregen 6 kinderen:
1. Arend Jan Mulders, gedoopt in Drumpt op 13 augustus 1786, doopgetuige was: Hermina Scriba.
2. Johanna Berredina Mulders, gedoopt in Drumpt op 9 maart 1788 , haar doopgetuige waren: ArendJan Mulders en Martina Mulders.
3. Gerrit Mulders, gedoopt in Drumpt op 27 februari 1791, doopgetuige Geertruij Mulders.
4. Gerrit Mulders, gedoopt in Drumpt op 18 maart 1792, doopgetuige Marthina Mulders.
5. Hermanus Mulders, gedoopt in Drumpt op 17 mei 1795, doopgetuige Hermina Scriba.
6. Gerrad Martini Mulders, gedoopt in Drumpt op 4 augustus 1799.
Zo heb ik Johanna Berredina Mulders haar familie bijelkaar en is dit weer rondgebreid.

maandag 17 februari 2014

Mooi plaatje

Mooi plaatje……vaak  langs gelopen in Utrecht, maar ja in mijn tijd is het bord van de firma J.J.Harte natuurlijk niet meer aanwezig. Tot mijn geluk vond ik op het net deze kaart. En dat geeft weer een klein beetje een idee waar we  Firma  J.J.Harte , waar ik al eerder over schreef, konden vinden.  Op de Oude Gracht in één van de kelders aan de gracht. Afgelopen zomer nog langs gevaren  toen wij als koude kant van de familie een bezoek brachten aan Utrecht.

103 jaar oud

Na een onderbreking die langer duurde dan verwacht ben ik weer begonnen om mijn blog te vullen met  nieuwe berichtjes over de familie.   
   

Loco-burgemeester bezoekt 103 jarige heer Olijerhoek
donderdag, 7 mei 2009
Wethouder Van den Berg, 1e loco-burgemeester van Leiden, brengt vrijdag 8 mei om 11.30 uur een felicitatiebezoek aan de heer L.J. Olijerhoek, die dan zijn 103de verjaardag viert in de Verpleeghuis Zuidwijck.
De heer Olijerhoek is sinds 17 maart jl. woonachtig in Verpleeghuis Zuidwijck. Hij is 103 jaar geleden in de gemeente Alkemade geboren.                                            
De heer Olijerhoek is in zijn werkzame leven baggerwerker geweest. Hij trouwde in 1932 met mevrouw Kuipers te Woubrugge. Samen kregen ze vijf kinderen. Mevrouw Olijerhoek-Kuipers woont in hetzelfde verpleeghuis. De gezondheid van meneer is redelijk en hij kan goed zijn eigen keuzes maken.


Dit berichtje vond ik op de gemeentesite van Leiden. Het gaat hier over Leonardus Jacobus Olijerhoek (Holierhoek) geboren in Woubrugge 8 mei 1906 als zoon van Adrianus Olijerhoek en Johanna van Klink.
Zijn beroep is boerenarbeider en hij trouwt in Woubrugge op 11 oktober 1932 met Johanna Antonia Kuipers. Zij werd geboren in Alkemade op 1 augustus 1912 als dochter van Jacobus Kuiper en Petronella Akerboom. . Leonardus overleed al vrij snel na zijn 103e verjaardag op 31 augustus 2009 in Noordwijk, Johanna overlijd 99 jaar oud in Noordwijk.
                                                              

zaterdag 6 juli 2013

Nog meer familie ....Noorlander.

De familie Noorlander komt door mijn opa Adrianus Pieter Streefkerk (1892-1914) via zijn moeders kant in mijn genealogie terecht. Deze familie komt oorspronkelijk uit Stolkwijk 1529-1614, later Ouderkerk aan de IJssel 1614- 1725 via Rotterdam naar Strijen.
De Stamvader is Pieter Geerlofsz Noirlander, hij is geboren in Stolkwijk ca 1529. hij overlijd in Stolkwijk op 13-februari 1588 en trouwt in Stolkwijk ongeveer 1649 met Lijsbeth NN.

Hun zoon Claas Pieter Noorlander (Noirlander)  werkt als arbeider en wordt geboren in Stolkwijk ca 1550, hij trouwt in Stolkwijk ca. 1575 met Grietje NN, Claas overlijd ook in Stolkwijk.
Claas woonde Benedenheul te Stolkwijk . RA Stolkwijk 828/829 : Claes Pieter Noorlander gebruikt een erf van de zaliger Jan van Teijlincq (belending), hij huurde een boerderij met 15 morgen land van Vastert Teunisz.

Zoon Abraham Claesz Noorlander is de volgende in de rij en hij is geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1590, Hij trouwt ca. 1610 in Stolkwijk met Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisdr. Coolwijck, Elisabeth is geboren in Stolkwijk als dochter van Cornelis Cornelisz. Coolwijck en Marrigje Jans.
Zij woonden in Bovenkerk onder Stolkwijk aan de kade met boerderij Benedenheul.
Lijsbeth overlijd in Stolkwijk op 28 mei 1613. Abraham trouwt ongeveer een jaartje later voor de 2e keer in Stolkwijk op 13 april 1614 met Barbara (Barber) Jacobsdr. Decker, Barber werd geboren in Stolkwijk ca. 1594 en was een dochter van Jacob Dircks Decker en Ariaantje Ariens.
Zij woonden Bovenkerk onder Stolwijk. Bovenkerk is de kade met boerderijen ten oosten ( stroomopwaards en hoger liggend) van het dorp Stolwijk
Abraham overlijd in Bovenkerk onder Stolkwijk op 13 april 1614 en Barber overlijd in Stolkwijk rond 1648.

Hun zoon Claas Abrahams Noorlander werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1620, hij trouwt op 25 april 1641 in Gouda met Marritgen Jansdr. Wiggers, zij werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel ca. 1618 en was een dochter an Jan Wiggers en .....Cornelis Huigen.Nog geen drie en half jaar later overlijd Marritgen in Ouderkerk aan de IJssel op 12 december 1644. Claas trouwt rond 1650 in Ouderkerk aan de IJssel met Annitje (Anneke) Pietersdr. Versloot, zij werd geboren in Ouderkerkaan de IJssel ca. 1625 en was de dochter van Pieter Jacobsz. Roelofs Versloot en Beatrix (Brechtje) Jansdr. Annitje overlijd Stormpolder en werd aangegeven door haar man Claes Abrahamsz Noirlander. Ze werd begraven in de Crompolder in Ouderkerk aan de IJssel op 28 september 1679, Claas overlijd na 1679.

Hun zoon Jan Noorlander was in 1718 waarsman ( Ambtenaar, toegevoegd aan dijkgraaf en heemraden, belast met het toezicht op (o.m.) de dijken, meestal verkozen in de dorpen of districten om bij den dijkgraaf de belangen van het dorp of district te behartigen.  Opzichter over weilanden en vee). en werd geboren in Ouderkerk aan de IJssel in 1654, hij trouwt met Ariaantje Cornelisse Ouwejan, geboren en gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel 12 maart 1656, zij was een dochter van Cornelis Jansz. Ouwejan en Marrigje Jacobsdr. Jan overlijd in Ouderkerk aan de IJssel op 21 februari 1728 en Ariaantje in Ouderkerk aan de IJssel op 1 maart 1693.

Hun zoon Claas Noorlander wordt geboren in Ouderkerk aan de |IJssel op 24 oktober 1677, hij trouwt in Ouderkerk aan de IJssel op 22 mei 1700 met Pietertje Pietersdr. Ligthart, Pietertje werd gedoopt in Lekkerkerk op 30 oktober 1675, dochter van Pieter Jansz. Ligthart en Marchje (Marrigje) Cornelisdr. Molenaar. Claas overlijd in Ouderkerk aan de IJssel op 7 juni 1710.

Jan Claesz Noorlander is hun zoon en werd gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel op 24 oktober 1677,
hij trouwt in Ouderkerk aan de IJssel, nadat zij op te Brandwijk op 12-november 1724 in ondertrouw zijn gegaan met de weduwe van Marijnus Krijnen, Marijtje (Maria) Cornelisse Beck, Marijtje werd gedoopt in Bergambacht op 17 oktober 1686 en was de dochter van Cornelis beck en Gietje Ariens. Zij overlijd in Lekkerkerk op 11 januari 1779. Waar en wanneer Jan overlijd is mij niet bekend.

Dan volgt hun zoon Claas Jan Noorlander, hij is gedoopt in Ouderkerk aan de IJssel op 13 mei 1725, hij trouwt in Lekkerkerk op 3 maart 1747 met Antje Dekker, zij is geboren Ouderkerk aan de IJssel rond 1725. Claas overlijd te Oude Schild op Texel. Zij hadden dochter die vroedvrouw werd zie hieronder:

Maria Klaasse Noorlander 1775-1778
 
         Maria werd in 1748 onder Lekkerkerk geboren als dochter van Klaas Noorlander en Antje Dekker. Zij werd op 16.10.1775 lid­maat te 's-Gravendeel, met attestatie van Voorburg.
         Van haar activiteiten als vroedvrouw is in de archieven niet veel te vinden. De dorpsrekening van 1775 vermeldt dat zij de nieuwe vroedvrouw is, maar in 1778 figureert daar haar op­volgster al. De plaatselijke chirurgijn Mr. Johannes Cornelisse Geervliet verloor in 1786 zijn vrouw en Maria trouwde in het volgende jaar met hem. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.Zij woonde met Johannes in de Zuid Voorstraat.
         Mr. Johannes overleed in 1807 en werd op 18 juni begraven. Maria had 't goed bekeken en verzorgde haar oude dag door met de opvolger te trouwen. Dat was Mr. Willem van Kooten, op 15.11.1782 te Dordrecht geboren. Het paar ging op 11.12.1807 in ondertrouw.
         Maria zorgde nog 13 jaar goed voor Willem tot zij op 24.09.1820 overleed.

Maar we gaan verder met hun zoon Johannes ((Jan) Claasz. Noorlander, hij was timmerman en later rentenier, hij werd geboren in Voorburg op 26 april 1757 en gedoopt in Voorburg op 1 mei 1757, Johannes deed belijdenis in October 1775 in s'-Gravenhage, hij trouwde als jongeman, afkomstig van Voorburg, wonende Zijl in Rotterdam op 4 mei 1786 met Lijntje Oomen, afkomstig van Well in Gelderland, geboren in Ammerzoden op 14 oktober 1753, dochter van Tijs Oomen en Willemke van Belvelgem. In 1781 werd zijn vrouw Lijntje Oomen tot vroedvrouw benoemd in Warmond, en reeds in april 1782 te Strijen. Naast de praktijk van zijn vrouw oefende Jan hier het timmersvak uit. Hij vervulde tevens de functie van ijkmeester en opperbrandmeester en heeft tweemaal tevergeefs geprobeerd om ook aanspreker te worden. Lijntje die hem drie kinderen schonk overlijd in Strijen op 13 mei 1776, 43 jaar oud. Waarna Jan opnieuw trouwt in Strijen na in ondertrouw te zijn gegaan in s'-Gravendeel op 15 februari 1808 met de 39 jarige chirurgijnsdochter Anna Johannesdr. Geervliet, die een stiefkind was van zijn zus, de vroedvrouw Maria Noorlander, geboren in
s'-Gravendeel op 9 april 1769, dochter vanJohannes Cornelis Geervliet en Jannetje Ariens van Soest. Jan bracht zijn laatste levensperiode door in s'-Gravendeel, waar hij in 1820 en 1821 zijn autobiografie schreef.
Jan overlijd in s'-Gravendeel op 21 maart 1833 Zuid Voorstraat 179 Wijk 6, overlijdings aangifte door: Jan Kluit 48 jr. metselaar schoonzoon en Leendert Moret neef. Anna Overlijd in
s'-Gravendeel op 24 januari 1846.


Jan en Lijntje hun dochter Antje (Anna) Jansdr. Noorlander werd geboren in Strijen op 6 juli 1786, zij trouwt in Strijen op 14 november 1804 met Jan Kroon , timmerman, geboren in Rhoon op 18 juli 1784 zoon van Antonie Kroon, schoolmeester, en Leentje Oostdijk. Antje overlijd in Strijen op 7 maart 1858 en Jan overlijd in Strijen op 31 januari 1860.

Jan Kroon en dus ook Antje Noorlander zijn direct verwant door hun dochter Johanna Kroon die trouwt met Cornelis van Gemert, en hun dochter Lijntje van Gemert trouwt dan met Jan Streefkerk, waaruit mijn grootvader Adrianus voortkwam.

vrijdag 5 juli 2013

Bijzonder familieverhaal

In onze familie hebben we dit jaar 2013 toch wel iets heel bijzonders, want de familie wordt uitgebreid met  VIJF nieuwe wereldburgers.  Wat zou mijn schoonmoeder geglommen hebben als ze dit nieuws nog had mogen mee maken.  Ze was weg van dat kleine grut.
Het eerste geboortekaartje is binnen, op 21 juni is Amber geboren. Zij is de dochter van Amir en Mirella Blokland.  Nu gaan we wachten op de volgende kaartjes, die als alles goed gaat in juli,september , oktober en november gaan komen.
Dat brengt mij bij een verhaal van onze oom Antoon Timmers , een heel bijzonder familieverhaal over 2 baby’s met de naam Niels Timmer.
Op 17 maart 1870 werd in Haarlemmermeer, uit het huwelijk van Cornelis Timmers en Maria Jansen, een tweeling geboren. Zij kregen de namen Michiel (Chiel) en Johannes (Jan).                Michiel Timmers trouwde te Rotterdam op 23 november 1892 met Barbara de Groot.  Johannes trouwde te Hillegom op 9 februari 1893 met Antje Trompslager. Niets bijzonders zult U denken, maar nu komt het:
10 juni 2004, Dordrecht Albert Schweitzer Ziekenhuis Kraamafdeling. Er worden op die dag, in dat ziekenhuis in kraambedden die slechts door een tussenwand van elkaar gescheiden zijn en op bijna dezelfde tijd ( drie minuten verschil) twee jongetjes geboren, Wat blijkt nu?
Beide jongetjes krijgen de naam Niels Timmers. De ouders kenden elkaar helemaal niet, laat staan dat ze van elkaar wisten hoe hun zoontje genoemd zou worden.  Maar wat is het geval: De vaders van de jonge boorlingen blijken achterkleinkinderen van de tweeling Chiel en Jan Timmers te zijn. De ene Niels is dus een achterkleinzoon van Chiel Timmers, de andere Niels van Jan Timmers.
Hoe een familierelatie tussen tweelingbroers na vele jaren weer in en andere context bij elkaar kan komen! Bijzonder toch? Net zo bijzonder als  VIJF nieuwe familieleden in één jaar bij ons in de familie.

donderdag 9 mei 2013

Johannes (Jan) Claesz. Noorlander

Gedenk des weegs, of Gods wonderlijke leidingen met Johannes Noorlander, (1758-1833), die gewoond heeft te Voorburg, Rotterdam, Warmond, Strijen en 's-Gravendeel

J.J. Groen & zoon, 1900 - 112 pagina's

Voorkant

Van Johannes Noorlander had ik al een tijdje terug dit bovenstaande gevonden op het net. Heb ik tot mijn ergernis vergeten de bron te vermelden, dus kan het ook met geen mogelijk meer terug vinden. Waarom ik dan toch dit plaatje bewaard hebt, is omdat ik ook ergens had gelezen dat Johannes zijn biografie had geschreven. Nu had ik aan dat plaatje niet zoveel  , er was geen recensie bij geschreven en ook geen korte inhoud, maar ja mijn mapjes op de PC zijn geduldige veelvraten. Bewaren dus. Nu ben ik voor dit blog bezig om van de familie Noorlander die ook alweer een stukje familie zijn een Stamreeks te maken. En dan ga je op zoek naar eventuele aanvullende informatie omdat je toch een zo volledig beeld wilt geven. En zo kwam deze illustratie weer uit de mapjes tevoorschijn en ja daar  wilde ik toch echt meer weten. Nu staat zoeken naar iets op het internet door toevalligheden aan elkaar en soms vind je gewoon niets. Maar deze keer belandde ik op deze site:

www.ssnr.nl/site/levensvanvromen.phpwww.ssnr.nl/site/geef-voltekst.php?voltekst_id=B97005981

Ik geef toe het was een flinke kost om het door te lezen, maar ik kwam al snel tot de conclusie dat het hele verhaal een onderzoek was naar biografieën en of gedrukte ego documenten van zoals we dat vroeger thuis ook al zeiden “Fijn Gereformeerden”. De onderzoeker de heer A.F. Lieburg heeft het over Gereformeerde Piëtisme in de achttiende eeuw. (Piëtisme in algemene zin is een synoniem van vroomheid).  Al lezende kwam ik de naam van Johannes Noorlander regelmatig tegen met stukjes uit zijn geschrift.

De stukjes heb ik zoals ik dacht dat het klopte samengevoegd en ik ga U een beetje kennis laten maken met Johannes (Jan) Claesz. Noorlander 1757-1833.

Het is 1773 en Johannes is 16 jaar en is een serieuze timmermansknecht, en woont in Voorburg, hij kerkte op aanraden van zijn nicht (niet bekend welke naam hieraan te verbinden is) vanaf dat jaar bij Dominee Frieswijk in     s-Gravenhage, omdat  de prediking van dominee Kleman in Voorburg hem niet beviel. Via een oude man kreeg hij werk in Den Haag bij een vrome baas, nam les bij een catechiseermeester en werd in de herfst van 1776, -hij was nog maar achttien jaar oud- als lidmaat aangenomen. 

Nota bene nadat hij belijdenis had gedaan werd hij verliefd en kreeg iets met een minder ernstig meisje en kwam er al spoedig een verflauwing van zijn godsdienstige interesse -twee zondige jaren- bracht hij met dit meisje door, een meisje waar al zijn genegenheid naar uitging. Echte liefde dus.

Maar op 4 mei 1781 trouwde hij  in Rotterdam  met een ander meisje, Lijntje Oomen en startte een gezin. In september 1789 werd Johannes weer gegrepen door een preektekst van Dominee 't Hooft in Strijen en bekeerde weer tot zijn geloof. Voordat Johannes door deze tekst op de weg van het geloof wederkeerde, had hij, volgens zijn geschrift -hoewel maar 7 jaar lang- openlijk in zonde geleefd.
Want de vrome ijver was een beetje verdwenen, Johannes was al blij als het "amen" klonk, terwijl de lectuur van de bijbel moest wijken voor verpozing met de krant of tijdschriften. Hij liet het dan ook eerst niet weten aan zijn vrouw en vrienden dat hij weer zo getroffen was door het woord Gods.
Zijn vrienden snapte deze ommekeer niet helemaal, want zelfs een vis tochtje was uit den boze, de een spotte ermee, en een ander had de opmerking dat hij bang was hem voortaan als "een voorganger in goddeloosheid"te moeten missen, terwijl de rest vond dat hij zich niet zo moest aanstellen.

Na de dood van zijn vrouw in en na 1786 reisde Johannes eens in 't jaar van Strijen naar Den Haag om Dominee Frieswijk te horen. En hij zocht vaak  's avonds een afgelegen weg om te bidden.

In 1803 werd te Strijen een jonge ongehuwde moeder, Dirkje van V., ter dood veroordeeld wegens het vermoorden van haar kind. Johannes toog 's zondags met een ouderling -dominee 't Hooft was in Cillarshoek- naar het dorpshuis om met het wanhopige meisje te praten. Voor een toegestroomde menigte hield Johannes toen een halve preek. Hij sprak over de afval van God, waardoor alle mensen even boos geworden zijn, maar ook over de mogelijkheid dat zij ondanks haar wandaad nog genade in Christus ontvangen kon. De Dominee was woedend toen hij van dit gebeurde hoorde en liet Johannes via de baljuw verbieden om nog bij Dirkje te komen. Het doodvonnis werd overigens veranderd in enkele jaren Tuchthuisstraf. De Dominee bemoeide zich alleen nog met het meisje om haar lezen te leren.

Dat ook bij de beste piëtist aardse motieven konden spelen, daarvan geeft Johannes ook een duidelijk voorbeeld door als 50 jarige weduwnaar een tweede huwelijk aanging, mede om een einde te maken aan de onmogelijke positie waarin hij, -door kerkelijke ervaringen- in zijn woonplaats Strijen- was geraakt. Begin 1807 liet hij het oog vallen op de 39 jarige stiefdochter van zijn zus, dochter van een chirurgijn uit s'Gravendeel "en tevens zeer bemiddeld". Toen hij haar vroeg, was zij zo ziek dat men eerder haar begrafenis dan haar huwelijk verwachtte, maar Johannes wist zich door God geleid. Zijn geliefde Anna Johannesdr. Geervliet, herstelde en zij trouwden in Strijen op 15 februari 1808. Als een  "welgezeten burger"heeft hij met haar zijn verdere leven mogen slijten. Wel moest hij erkennen, dat zijn vroomheid in deze periode verwaterde tot een "sleur-en gewoontedienst"

Mijn conclusie: dat Johannes na wat jeugdzonde's, een brave en overijverige, gelovige,maar belerende man is geworden. Wat mij opvalt in het hele gebeuren is dat Johannes wel  de man was die niet bang was om andere mensen op hun vingers te tikken , als die wat hem betrof zich niet 100 % aan de leer hielden. Zelfs met Dominee 't Hooft lag hij op een gegeven moment in de clinch, doordat Johannes vond dat Dominee er niet zoveel van bakte, maar zelf was hij ook niet erg standvastig  in zijn geloofsbeleving. Het schommelde nogal.  Ik weet niet of ik deze man echt had gemogen, maar dat terzijde, hoor. We hebben door deze stukjes wel een beeld gekregen van Johannes.