zondag 7 augustus 2016

De vergeten kinderen van Johannes Petrus Ooijen en Anna Flore van Erve.
Al heel lang heb ik in mijn bezit een uitdraai van de familie Timmers en aanverwante geslachten. Getypte velletjes, in een kartonnen kafje. Het is aardig achterhaald want ondertussen zijn er al vele aanvullingen geweest. Maar dit kafje bewaar ik uit nostalgie overwegingen. Want ooit in het begin van mijn vroede pogingen de familie verbanden bijelkaar te zoeken, kreeg ik dit kafje van mijn schoonmoeder, Marie  Holierhoek-Timmers. Want zij vond gewoon dat ik dat maar moest gaan bewaren. En het was voor mij een bron van nieuwe ontdekkingen, toen! Alle gegevens heb ik later in mijn genealogie programma gezet samen met alle nieuwe ontdekkingen van deze familie.  Laatst was ik weer eens in deze familie gedoken en vond een stukje waarvan ik al heel lang vond dat het niet helemaal volledig was. Maar in het begin kon ik er geen vat op krijgen. Maar ja, soms heb je zo’n moment dat je denkt dat moet ik toch compleet kunnen krijgen ook al is het van heel lang geleden.

En omdat er tegenwoordig steeds meer te vinden is op het Internet, en ik graag rond sneupt in zoekakten.nl heb ik geprobeerd meer te weten te komen en gelukkig heb ik wel iets meer kunnen vinden alleen nog steeds niet alles wat ik graag zou willen.

Het gaat vandaag over mijn man zijn 4x overgroot moeder  Apolonia Oijen, en haar voorouders. Volgens heel veel sites is zij een enig kind, dat 12 jaar na het huwelijk van haar ouders werd geboren. Vond dat altijd al een beetje vreemd, maar zelfs kinderen die vroeg overleden waren had ik nog nooit gevonden en waarschijnlijk heel veel anderen ook niet, of zij hebben klakkeloos alles overgenomen. Dus op het internet was en bleef zij enig kind.

Maar daar ga ik nu verandering in brengen, allereerst de familie naam. Die op verschillende manieren werden opgeschreven in de doop,trouw en begraaf boeken, Oeijen, Oijen, Ooijen , Oijens waren een paar van die verschillen.

Ga maar beginnen met de verst gevonden voorouder en dat is:

Petrus Joannis ( nog zonder toevoeging van de achternaam) die trouwde in Uden op 3 september 1655 met Maria Wilhelmi.  Voor zover , heb ik nu nog maar 1 kind kunnen vinden .

Henricus Petri Oijens die in Tilburg trouwt op 10 augustus 1691 met Catharina Everaerts, dochter van Cornelis Everaerts en Nicolaa Adriaenssen. Van Henricus Petri heb ik wederom maar één kind kunnen vinden.

Petrus Oijens gedoopt in Tilburg op 12 mei 1692 met als getuige Maria Raijmaker, maar vreemd genoeg is zijn moeder een Helena NN en niet Catharina Everaerts. Het zou dus zomaar kunnen dat Catharina al snel na haar trouwen is overleden en Henricus dus 2x getrouwd is.  Petrus is bouwman van beroep en trouwt in Made op 6 juni 1723 met Maria Henricus van de Made, dochter van Henricus Jacobus van de Made en Adriana Aerden. Petrus overlijd en wordt begraven in Made op 22 juli 1775, zijn vrouw Maria overlijd een paar jaar eerder en wordt begraven in Made op 8 februari 1768. Van Petrus en Maria 5 zonen gevonden, één met een doopakte en 4 als doopgetuige bij de kinderen van hun broer Joannes Petrus. Hun namen zijn: Cornelis Pieterse, Henricus Pieters, Josephus Petrus, en Nicolaas.

Joannes Petrus Ooijen,gedoopt in Made en Drimmelen op 27 december 1728, getuige waren Jacob Cornelius ……….. Sophia van de Made en …… van de Mais. Joannes trouwt in Zevenbergen op 19 mei 1755 met Anna Flore van Erve, gedoopt in Zevenbergen op 20 oktober 1732,  dochter van Florentius Jansse van Erve en Appolonia Antonisse Roelen, Joannes overlijd Zwaluwe op 12 oktober 1807 en Anna te Zwaluwe op 3 mei 1779. Dit echtpaar is dus eigenlijk waarom ik dit blogje ben begonnen, want heel lang stond er maar één dochter bijgeschreven.  Maar na goed zoeken in het R.K. doopboek van Zevenbergen heb ik hun zes kinderen bijelkaar gesprokkeld. Jammer genoeg alleen van vijf hun doop en verder niets, maar het is al heel veel meer dan ik had.

  •  Florentina, gedoopt te Zevenbergen op 19 mei 1756, getuigen waren Petrus Oijens en Appolonia Antonisse Roelen, haar grootouders. 
  • Petrus, gedoopt in Zevenbergen op 1 februari 1759, getuigen waren Henricus Petrus Oijens en Margaretha van de Erve. 
  • Antonius, gedoopt in Zevenbergen op 26 juli 1762, getuige waren Jozephus Pieterse Oijens en Cornelia Flore van de Erve. 
  • Adrianus, gedoopt in Zevenbergen op 1 juli 1765, getuige waren Apolonia Antonisse Roele en Cornelis Pieterse Oijen en Joanna Flore van de Erve. 
  • Apolonia, (onze 4x overgrootmoeder) gedoopt in Zevenbergen op 27 december 1767, getuige waren Petronilla Flore van de Erve en Nicolaas Oijens, zij trouwt Hoge en Lage Zwaluwe op 20 februari 1791 met Hendrikus Havermans, hij werd geboren in Made als zoon van Hermanus Havermans en Pieternella Cassel, Apolonia overlijd te Hoge en Lage Zwaluwe op 3 juni 1810 en Hermanus overlijd in Zwaluwe op 7 november 1804.
  • Henricus, gedoopt in Zevenbergen op 30 september 1770, getuige waren Leenderts Cornelis Kloppers en Lucia…… en Margrita van de Erve.

Dus een paar uurtjes zoeken en ik ben weer heel wat namen en datums gevonden. De puntjes staan voor datgene wat
ik niet kon lezen of ontcijferen. Ga nu zeker op zoek naar de gegevens van de broers van Joannes Petrus Ooijen, 
dus wordt vervolgt.

woensdag 3 augustus 2016

Hoogewerf uit HeemskerkNog maar weer een stamreeks van onze Westfriese kant. Deze keer de familie Hoogewerf uit Heemskerk. Een standvastige familie die echte Heemskerkers zijn.

 Wikipedea zegt dit over Heemskerk:

Waar de naam Heemskerk vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. Heemskerk was al in de Middeleeuwen bekend. In een officiële oorkonde uit het jaar 1063 werd zij vermeld als"Hemezen Kyrica", gelatiniseerd Fries voor "Kerk van Hemezen", een Friese non die aldaar een klooster zou hebben.
Heemskerk kent veel historische monumenten, waaronder het Huldtoneel, een kunstmatige heuvel aan de huidige Rijksstraatweg, waar ooit de Graven van Holland werden ingehuldigd. Naar overleveringen zou het Huldtoneel al voor de Romeinse tijd zijn ingericht als Germaanse heilige plaats. In de 19de eeuw maakte Jonkheer Gevers uiteindelijk van het Huldtoneel een monument - zoals we het nu kennen - en gebood passanten het monument te eerbiedigen.
Heemskerk is ook menigmaal een strijdtoneel geweest. Er waren vroeger zes kastelen in Heemskerk. Twee kastelen - het kasteel Oud Haerlem en het Slot Heemskerk - werden in de 12de en 13de eeuw gebouwd om het Graafschap Holland te beschermen tegen de West-Friezen. Ook Slot Assumburg dateert oorspronkelijk uit deze tijd. Van Kasteel Oud Haerlem, Kasteel Merestein, Kasteel Rietwijk, en Kasteel Poelenburg (te zien op een kaart uit 1728) is niets meer over.
In de 14e eeuw vond in 1358-1359 het Beleg van Heemskerk plaats en in 15e eeuw kwamen de bewoners van Kasteel Oud Haerlem en Slot Heemskerk tegenover elkaar te staan tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Beide kastelen werden verwoest. Oud Haerlem werd niet meer herbouwd, het Slot Heemskerk wel. In 1492 werd op het kerkhof van de huidige Hervormde Kerk de Opstand van het Kaas-en Broodvolk bloedig neergeslagen door de Oostenrijkse overheersers.

In 1610 kreeg het Slot Heemskerk de naam Kasteel Marquette en werd nadien eerst door vele adellijken en later vooral door patriciërs bewoond. Laatst bekende adellijke bewoners waren van het huis Gevers . Thans is Kasteel Marquette in bezit van de Spaanse hotelgroep NN Hoteles.
Aan de oostzijde van Heemskerk bevindt zich het Slot Assumburg. Het werd verbouwd in 1546. Daarbij is gebruikgemaakt van sloopmateriaal van kasteel Oud Haerlem. Het slot is gedurende vele eeuwen een adellijk verblijf geweest. Een groot aantal verschillende geslachten hebben er gewoond. Na 1867 bleef het slot onbewoond. Sedert 1911 is het in eigendom van het Rijk, en in 1933 kreeg de Assumburg haar bestemming als jeugdherberg. 

Hier dan de stamreeks van de Hoogewerf familie :
 Jan Leurens Hoogewerf, overleden in 1627.

Laurens Jansz Hoogewerf (Laurentius Joannis) is op 14 december 1627 leenman van het Godshuisbos als een leen van Marquette, hij trouwt ca. 1645 met Duifje Jans, zij krijgen 3 kinderen.
Maritje 1651, Jan 1654 en Cornelis 1656.

Cornelis Hoogewerf, hij werd R.K. gedoopt in Heemskerk op 30 juli 1656, Clara Cornelis was zijn doopgetuige, hij overlijd in Heemskerk op 21 november 1707, en trouwt in Heemskerk op 13 februari 1686 met Aagt (Aghtie) Jacobsdr. Aagt overlijd in Heemstede op 5 mei 1703. Zij krijgen  7 kinderen.
Laurens 1686, Jan Cornelisse 1688, Grietje 1689, Laurens 1692, Adriana 1695, Laurens 1698 en Jacob 1700.

Jan Hoogewerf, gedoopt in Heemskerk op 3 februari 1688, en wordt begraven in Heemskerk 22 november 1749.Jan trouwt 2x, de eerste keer in Heemskerk op 16 juni 1717 met Annetje Hendriks, zij is geboren in Heemskerk op 7 februari 1679 als dochter van Hendrik Janse en Trijn Remme. Annetje overlijd in Heemskerk op 17 september 1729.  Samen krijgen zij 4 kinderen. 
Cornelis 1717, Laurens Jansz 1720, Hendrik 1723 en Aagtje 1724
 
Jan trouwt dan op 23 april 1730 in Heemskerk met Maritje (Maertje Aelbertsdr) Loos, geboren in Heemskerk op 23 oktober 1700 , dr van Albert Albert Loos. Zij overlijd in Heemskerk op 13 juni 1731. Zij krijgen samen 1 kind.
Ariaentje 1731-1800.

Laurens ( Louris Jansz.) Ho(o)gewerf(f), geboren in Heemskerk op 12 oktober 1720, hij overlijd in Heemskerk op 12 augustus 1776. Hij trouwt in Heemskerk, Schepentrouw op 17 november 1748 met Maartje (Maertie Ariens) Bos, zij werd geboren in Heemskerk op 6 mei 1709, als dochter van Arij Bos en Ariaentje Pauwen. Zij overrlijd in Heemskerk op 7 mei 1751, nalatend 2 kinderen. 
Willem 1749 en Antje 1751.

Laurens trouwt daarna in Heemskerk, schepentrouw 12 december 1752 met Trijntje Paulusdr. Smacker, dochter van Paulus Lourensz Smacker en Maart Jans. Zij overlijd en wordt begraven in Heemskerk in januari 1776. Samen kregen zij 8 kinderen.
Neeltje 1753, Antje 1755, Jan 1757, Jan 1758, Aagje 1761, Pauwles 1763, Jan 1766 en Crelis 1766.

Willem Hoogewerf, geboren in Heemskerk op 23 november 1749, hij overlijd op 20 oktober en wordt begraven op 24 oktober 1801. Ook Willem trouwt tweemaal, de eerste keer in Heemskerk op 26 januari 1777 met Trijntje Aris Schouten, Trijntje overlijd in Heemskerk op 1 december 1777. Waarschijnlijk bij de geboorte van haar enige kind. 
Maartje 1777-1778.

Willem trouwt daarna in Heemskerk op 17 oktober 1778 met Grietje Floris Schermer, geboren op 26 november 1757 als dochter van Floris Jansz. Schermer en Antje Hendricks. Grietje overlijd in Heemskerk op 10 oktober 1813. Samen krijgen Willem en Grietje 9 kinderen. 
Lauris 1779,  Floris 1780, Lauris 1786, Laurens 1788-1852, Maartje 1789-1803, Floris 1791-1817, Antje 17792-1832, Ariaantje 1795 en Jan 1796-1858.

Jan Johannes Hogewerf, bouwman, geboren in Heemskerk op 16 november 1796 en hij overlijd in Heemskerk op 26 september 1858. Hij trouwt in Heemskerk op 27 april 1823 met Trijntje (Catharina Jacobse) Groenland,
zij is geboren in Heemskerk op 24 augustus 1801 als dochter van Jacob Groenland en Aafje Crelisse Abbink.  Zij krijgen 9 kinderen.
Willem 1824-1892, Jacob 1825-1825, Jacob 1827-1847,Grietje 1829-1895, Aafje1831-1872, Floris 1833-1872, Maartje1835-1919, Antje 1839-1914 en Marijtje 1842-1897.

Willem Hoogewerf, boerenknecht- landbouwer, geboren in Heemskerk op 15 oktober 1824, en overleden op 16 april 1892 in Heemskerk. Hij trouwt de eerste keer in Heemskerk op 2 mei 1857 met Geertje Duin,
zij is geboren in Heemskerk op 31 januari 1829 als dochter van Cornelis Duin en Adriana de Ruiter. Zij overlijd in Heemskerk op 10 februari 1859. Nalatend 1 kind. 
Jan 1858-1899.

Waarna Willem opnieuw gaat trouwen in Heemskerk op 14 mei 1859 met Duifje ( Columba) Castricum, dienstbode,
geboren in Heemskerk op 23 oktober 1828 als dochter van Cornelis Dirk Castricum en Antje Jans Kuijs. Zij overlijd in Heemskerk op 30 maart 1883. Samen met Willem krijgt zij 6 kinderen.
Geertruida 1859-1860, Cornelis 1861-1948,Levenloos kindje in 1862,1864,1866.

Cornelis Hoogewerf, landbouwer, en veehandelaar in 1915, hij is geboren in Heemskerk op 30 mei 1861 en overlijd in Heemskerk op 3 juli 1948. Hij trouwt de eerste keer in Heemskerk op 7 mei 1884 met Antje van Keulen,
geboren in Heemskerk op 19 februari 1861 als dochter van Klaas van Keuelen en Elisabeth Kraspot, zij overlijd in Heemskerk op 19 augustus 1914. Zij krijgen samen 15 kinderen.
Columba 1885-1958, Nicolaas 1836-1959. Elisabeth 1887-1946, Wilhelmus 1888-1964, Margarteha 1890-1942, Johanna 1891-1969, Wilhelmina 1892-1970, Jacobus 1893, Anna Mara 1895-1964, Cornelis 1896-1896, Cornelia 1897-1898, Maria 1899-1977, Guurtje 1900-1957, Hendrika 1902-1979 en levenloos kindje in 1903.

Cornelis trouwt de tweede keer in Amsterdam op 15 april 1915 met Maria Hermina van Maanen, geboren in Amsterdam ca. 1863 als dochter van Hendrik van Maanen en Aleida Zwiersen. Maria Hermina was eerder getrouwd met Arien Eriks, zij overlijd in Heemskerk op 30 mei 1933.

De laatste in deze rij, die de aansluiting rond maak met de Beentjes is Columba Hoogerwerf, geboren in Heemskerk op 19 februari 1885, zij overlijd in Alkmaar op 30 november 1958. Zij trouwt in Heemskerk op 2 mei 1906 met Petrus Beentjes, geboren in Heemskerk op 8 mei 1883 en overleden in Alkmaar op 12 januari 1942.

vrijdag 29 juli 2016

van het Franse Vanpouille naar van PoeljeCharlesAlexander Francois van Oldenbarneveld genaamd Witte Tulling trouwde in Rotterdam op 27 september 1916 met Tannetje van Poelje.

Van Poelje een naam die mij intrigeerde, dus had ik haar in mijn werkboekje gezet en in Rotterdam een aanzetje gevonden, maar al snel was ik in Zeeuws Vlaanderen aan het zoeken waar in Veere de aansluiting werd gevonden. Helemaal naar  Vieille eglise een gemeente in Frankrijk.

Vieille-Église; Nederlands: Ouderkerke) is een gemeente in het Franse departement Pas de Calais (regio Nord Pas de Calais) en telt 1223 inwoners (2005). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Sint- Omaars
In een ver verleden had het dorp een Vlaamsklinkende naam; in de 12e eeuw werd Odinkerke (Oudekerke) geschreven.
De eerste twee families in deze stamreeks heb ik niet kunnen nakijken dus is het voor mij ook nog niet helemaal bewezen, al neem ik aan dat het meeste wel klopt. 

Dus hier dan de stamreeks die weer een stukje familie toevoegt aan de genealogie van onze kleinzoons van Oldenbarneveld. We beginnen met hun 12 x overgrootvader:

1.      Guillin (Gelein) Vanpouille, geboren rond 1575 en overleden in Vieille glise voor 1630, hij trouwt met Marie Halbart, zij werd geboren rond 1575 en woont in Vieille glise. Guillin trouwt de tweede keer in Calais op 13 juli 1630 met Chrestienne van Iwarde, dochter van Anthonie van Iwarde en Catharine de Honte.
De kinderen van Guillin en Marie zijn; Jean (Jan) 1660-1679, Nathanaelle 1602-1679, Maewllaerd 1605-1678, Jacquemijntje, en Susanna 1615-1669.

2.      Maewllaerd (Maljaart) van Pouille, geboren in 1605 komend van Vieille glise, hij werd schepen van Serooskerkcke, en overlijd waarschijnlijk in Serooskercke rond 1678. Hij trouwt in Calais Nots Rene Dudeffand op 10 april 1638 met Jacomijntje van de Heijden, zij werd geboren omstreeks 1607 te Marck.
Maljaard is samen met zijn broers en zussen eigenaar van de hofstede Duyvekeete te Breskens, hij woont en werkt in Oostkapelle, Middelburg, Serooskercke,Nord Monster en Viiiieille glise. Dus geen man die vast roest in één stad. Hij was Schepen in Serooskerkcke in 1677 en 1678. In 1664 wordt hij samen met zijn broers en zussen erfgenaam van broer Jan.
Kinderen uit dit huwelijk zijn; Johannes 1645-1691, Geleijn 1651 en Susanne 1652-1695.

3.      Johannes (Jannes) van Poelje, geboren Noord Monster en gedoopt in Middelburg op 16 april 1645, hij werd begraven Vrouwenpolder op 17 april 1691 en trouwt de eerste keer met Matje Jacobs, waar ik verder niets van kan vinden. Hij was Diaken. De tweede keer trouwt hij te Vrouwenpolder op 9 november 1670 met Susanna Marinus, zij is gedoopt in Serooskerkcke als dochter van Marinus Adriaense en Susanna Willems. Zij overlijd in Vrouwenpolder en werd daar ook begraven ïn de Kerkcke” op 12 augustus 1679.
Kinderen uit het huwelijk van Jannes en Susanna zijn; Maljaart 1671-1672, Marinus 1702, Willemijnte 1676-1717, zij was de tweeling zuster van Maljaart 1676-1676.

4.      Marinus Jans van Poelje, koopman in wijnen en sterke dranken, werd gedoopt in Vrouwenpolder op 12 november 1673,wordt poorter te Veere in 1700 en is diaken, hij overlijd te Veere na 9 januari 1733, hij trouwt in Vrouwenpolder op 18 maart 1698 voor de kerk, met Adriaantje Peere (van de Polder), zij is geboren te Sandijk en ze werd gedoopt in Gapinge op 20 mei 1674 als dochter van Jan Peterse Pere en Neelken Jans Meeuwsen. Zij overlijd in Veere op 14 juli 1719. Marinus trouwt daarna in Veere op 5 februari 1721 met Geerje Cornelis, weduwe van Jan Hendriks.
Kinderen uit het huwelijk van Marinus en Adriaantje zijn;  Jan 1697-1699, Susanna 1698-1701, kind van Martinus overlijd in 1718, Susanna 1701-1719, Jannis 1703-1704, Jannis 1704-1774, Neeltje 1705-1793, Marinus 1706-1757, Cornelis 1708-1710, Adriaan 1709-1772, Cornelis 1710-1784, Willem 1711-1719 en Susanna 1719.

5.      Adriaan (Arjaan, Arjaen) van Poelje, slagter van beroep, gedoopt in Veere 21 juli 1709 en hij werd begraven in maart 1772. Hij trouwt de eerste keer in Veere op 13 oktober 1730 met Janna Abrahams, zij werd geboren in Aagtekerke op 13 september 1711 als dochter van Abraham Gerritse en Tannetje Gideon Slabbers, zij overlijd in Veere op 6 november 1784.  
Kinderen uit dit huwelijk zijn; Marinus 1731, Tannetje 1733, Adriaan 1734-1762, Abraham 1737-1798, Jan 1739, Gerrit 1741 (aangenomen zoon, zijn moeder was Johanna Gerrits, Adriana 1743-1786, Maatje 1746-1784, Neeltje 1749-1751, Neeltje 1751-1783 en Janna 1752-1752.

6.      Marinus Poelje , koopman in wijnen en sterke dranken, gedoopt in Veere op 12 oktober 1731 en overleden voor 1807, hij trouwt in Veere voor de kerk op 16 juni 1752 met Janna Bos, zij werd geboren in Goes en gedoopt in Veere op 19 augustus 1729 als dochter van Marijnis Bos en Maria van Leijen , zij overlijd en wordt begraven in Veere op 25 maart 1783. Marinus trouwt daarna voor de kerk in Veere op 6 mei 1789 met Maria Luijte, naaister , geboren in Veere in 1750 en overleden in Vlissingen op 23 december 1829.
Kinderen uit het huwelijk van Marinus en Janna zijn; Marinus 1758, Adriana 1759 en Johanna 1764-1809.

7.      Marinus van Poelje, molenwachter, geboren in Veere in 1758, hij wordt vermist in het jaar 1813, (het waarom is mij een raadsel, kan er tot nu toe niets over vinden) hij trouwt in Veere op 15 februari 1775 met Maria Buth, zij werd geboren in Veere op 19 februari 1755 en overlijd na 1813.
Kinderen uit dit huwelijk zijn; Marinus 1781, Adriana 1787  en Johanna die na 1807 overlijd.

8.      Marinus van Poelje , Bottelier, chaloep roeijer, schipper visiteur op vaartuig nr. 4. Hij is eigenaar van een schip en betaald daar belasting over in 1833, hij is eigenaar van een hengst, gepensioneerde van de staat Zierikzee, hij werd geboren in Veere op 7 maart 1781 en overlijd te Zierikzee op 23 juli 1846. Hij trouwt in Fort Bath op 21 augustus 1813 met Anna Dronkers, Cabaretierse “Journaliere”, geboren in Fort Bath op 20 november 1791 als dochter van Cornelis Simonsz Dronkers (herbergier) en Johanna Roelands, zij overlijd in Zierikzee op 27 oktober 1858.
Kinderen uit dit huwelijk zij; Maria 1814-1846, Johannes 1815-1884, Cornelia 1817-1881, Cornelis 1820-1899, Wilhelmina 1821, Anna 1823-1883, Adriana 1825-1908, Marinus 1827-1902, Jacoba 1829-1830, Abraham 1830-1905 en Jacoba 1831-1871.

9.      Cornelis van Poelje, Rijksambtenaar, Commies Schipper,kwartiermeester, in 1882 gepensioneerd commies. Hij werd geboren in Veere op 6 januari 1820 en overlijd in Rotterdam op 28 december 1899. Hij trouwt in Zierikzee op 16 juni 1847 met Tannetje van der Veke (Veek) particuliere , geboren in Hellevoetsluis op 14 juli 1821 als dochter van Dingenis van der Veke en Adriana van de Voorde (van de Voren) en overlijd in Hellevoetsluis op 11 september 1847. Waarna Cornelis op 24 februari 1871 in Hellevoetsluis weer een huwelijk aangaat met Leentje Leeflang, zij is gedoopt in Hellevoetsluis op 17 oktober 1828 als dochter van Jan Leeflang , schipper, en Cornelia Baggerman, zij overlijd in Rotterdam op 16 februari 1920.
  Kinderen uit het 1e huwelijk zijn;,  Marinus 1847, Marinus 1849, Dingemans 1850, Cornelis 1853, Daniel 1857 en Adrianus 1860. 10.   Adrianus van Poelje, elektricien, geboren in Hellevloetsluis op 12 augustus 1860, hij overlijd in Rotterdam op 22 augustus 1907. Hij trouwt in Rotterdam op 30 juli 1884 met Maria Elisabeth Mathlener, zij is geboren in Rotterdam op 1 november 1859 als dochter van Johannes Jozephus Bartholemeus Mathlener en Hendrina Maria Riethof. Zij overlijd in Rotterdam op 30 juli 1884.
Kinderen uit dit huwelijk zij; Cornelis 1884, Johannes Marinus 1886, Tannetje 1887, Hendrina Maria 1889, Leendert 1891 en Maria Elisabeth 1892.

                                     


11.   Tannetje van Poelje geboren Rotterdam 19 december 1887, zij overlijd in Rotterdam op 28 januari 1947, zij trouwt in Rotterdam op 27 september 1916 met Charles Alexander Francois van Oldenbarneveld genaamd Witte Tulling, geboren rond 1860., als zoon van Charles Alexander van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh en Anna Maria Willemsen, hij overlijd in 1952.


Zo is deze stamreeks ook weer rond.